WOZ-waarde woningen in lijn met marktwaarde

De WOZ-waarden lopen gelijk met de ontwikkelingen die op woningmarkt, blijkt uit een onderzoek van het Kadaster en de Waarderingkamer. Jaarlijks wordt de WOZ-waarde van woningen vastgesteld door gemeenten.

Ruim 800.000 woningenverkopen in de periode van 2012 tot 2017 zijn onder de loep genomen. Hierbij heeft geen enkele gemeente de WOZ-waarden periode systematisch te hoog of te laag ingeschat. De marktwaarde van woningen die niet verkocht zijn komen eveneens overeen, maar liggen wel enkele procenten lager. Dat komt doordat woningen die zijn verkocht, direct na de verkoop vaak een hogere waarde krijgen. Bijvoorbeeld wanneer kopers het huis hebben opgeknapt.

De WOZ-waarde is de grondslag voor verschillende belastingen, waaronder de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting. Jaarlijks levert de WOZ de overheid ongeveer 10,7 miljard euro aan belastinggeld op.

Verwacht wordt dat het gebruik van WOZ-waarden verder zal toenemen, omdat die sinds 2016 openbaar zijn.