WOZ Training

Bij SMQ vinden we het belangrijk dat wij onszelf blijven ontwikkelen. Daarom zijn in september 18 medewerkers van SMQ gestart met de cursus WOZ-medewerker bij de Academie Lokale belastingen.

Vanaf september zijn 18 medewerkers van SMQ begonnen met de cursus WOZ-medewerker bij de Academie Lokale Belastingen, die in samenwerking met SEP een E-learning cursus heeft opgezet, bestaand uit 7 onderwerpen.

 1. Basisregistraties & WOZ-administratie
 2. Communicatie
 3. Kwaliteitszorg
 4. Objectkenmerken
 5. Procedures
 6. Taxatie
 7. Wet- en regelgeving

Gemeenten en andere uitvoeringsorganisaties zijn verantwoordelijk voor de vakbekwaamheid van de mensen die zij inzetten. De uitvoering van de Wet WOZ omvat een groot aantal werkzaamheden, gericht op onder andere het bijhouden van gegevens:

 • het analyseren van marktgegevens en het inrichten van taxatiemodellen
 • het taxeren van WOZobjecten
 • het zorgvuldig communiceren met belanghebbenden en
 • het correct afhandelen van juridische procedures

In het verleden was er echter maar één WOZ-examen, en dat was eigenlijk alleen voor WOZ-taxateurs. In de Evaluatierichtlijn 2017 heeft het Evaluatiebureau de verschillende disciplines van de uitvoering van WOZ uitgewerkt en de 20 rollen beschreven die nodig zijn om WOZ te realiseren.

Vanaf 2019 kunnen tentamens worden afgenomen rondom de verschillende modules van WOZ. Dit modulaire WOZ-examen voldoet aan de 20 beschreven rollen voor de uitvoering van de WOZ-wet. Omdat het niet mogelijk is om voor elke rol een apart tentamen te organiseren, worden deze rollen ingedeeld in de zes modules van het WOZ-tentamen. Deskundigen werkzaam in de WOZ kunnen tentamen doen in één of meer van deze modules (dus voor alle volgende modules is de basismodule “WOZ Medewerker” vereist).

Omdat het niet mogelijk is voor elke rol een afzonderlijk examen te organiseren, zijn deze rollen geclusterd in zes modules voor het WOZ-examen. Deskundigen werkzaam in de WOZ kunnen in één of meer van deze modules examen doen (waarbij de basismodule voor “WOZ-medewerker” nodig is voor alle vervolgmodules).

Een geweldige start om de basiskennis van de WOZ toe te eigen en te kunnen toepassen voor onze 18 medewerkers.  En wensen ze allen dus ook succes met hopelijk een geslaagd einde.