Met WOZ-audit inzicht in de mate van kadastrale dekking van de WOZ-objecten

SMQ biedt naast deze TAX audit ook een WOZ- en heffingsaudit aan voor gemeenten, waterschappen en woningcorporaties. Onze adviseurs over de werkwijze van deze audits: “Audits zorgen voor tijdswinst, zo kunnen organisaties zich focussen op andere werkzaamheden”.

Hoe gaat een WOZ audit in zijn werk?

“In een WOZ audit controleren we de onderliggende gegevens. De waarderingskamer heeft een gegevenswoordenboek, de normatie. Deze normatie nemen wij over en die gegevens toetsen wij. We controleren bijvoorbeeld of de gegevens compleet zijn. Een belangrijk onderdeel zijn de kadastrale gegevens, die moeten actueel zijn. In de meting zijn ook een aantal subjectcontroles opgenomen, omdat dit een belangrijk gegeven is in de WOZ-administratie. Met name voor de volledigheid van de heffingen is het belangrijk dat de subjecten op een juiste manier geregistreerd zijn. Andere toevoegingen zijn de waarde controles en de controles aan de hand van objectcoderingen.”

Hoe beoordeel je de actualiteit van die gegevens?

“We maken een confrontatie tussen de BRK gegevens van het Kadaster en het WOZ gegevens bestand van de gemeente. Aan de hand van queries in onze tool kunnen we de gegevens vergelijken.”

Wat is het verschil met het volledigheidsonderzoek?

“Deze meting sluit ook aan bij het volledigheidsonderzoek van de Waarderingskamer. Alle controles die door de Waarderingskamer uitgevoerd worden zijn ook in deze rapportage vertegenwoordigd, aangevuld met een aantal extra controles.
Een belangrijk verschil met het volledigheidsonderzoek is de werkwijze bij de toetsing van de kadastrale volledigheid. In deze meting maken we geen gebruik van entiteit 51 uit het Stuf-TAX bestand omdat deze gegevens vaak niet actueel en volledig zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de percelen die vervallen zijn. In deze meting gaan we uit van een gecorrigeerd GKS bestand (gemeentelijk kadastraal systeem). Om tot dit GKS bestand te komen worden de filiaties die niet meer actueel zijn verwijderd en de totale oppervlakte gecorrigeerd met de oorspronkelijke oppervlakte van de unieke gehele percelen. Aan de hand van de zakelijk gerechtigden in het GKS worden daarnaast ook de 1: n situaties getoetst.”

Wat ontvangt een gemeente na een audit?

“In deze rapportage worden de resultaten gepresenteerd van de kwaliteitscontrole op de WOZ-gegevens. Aan de hand van een Stuf-TAX bestand en een aantal kadastrale tabellen is er een analyse uitgevoerd. Deze analyse is gebaseerd op de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in:

  • Waarderingsinstructie
  • Gegevenswoordenboek WOZ
  • Normatiek, zoals gepubliceerd op de site van de Waarderingskamer

Wij geven conclusies en aanbevelingen waarmee zij aan de slag kunnen. Wij presenteren het rapport samen met de gegevenslijsten. Zo hebben zij een duidelijk beeld waar een optimalisatieslag mogelijk is.”