Maatschappelijk vastgoed met een nieuwe bestemming

Kune Group geeft duurzaam gas

Welke invloed heeft het herontwikkelen van een gemeentelijk monument op de WOZ-waarde? En welke rol speelt duurzaamheid hierin?
Locatie: De Gasfabriek in Deventer, maatschappelijk vastgoed met een nieuwe bestemming: Business Innovatie Centrum.

Casus

Medewerkers van SMQ en VeloA gaan tijdens de medewerkersdag aan de slag met deze interessante casus. Het vraagstuk van deze ochtend: kom op basis van de aangereikte informatie tot een correcte WOZ-waarde na renovatie én na renovatie met duurzaamheidsinvesteringen.

Daniël Prins, consultant bij VeloA, is samen met Paul Niehuis, vastgoedmanager bij SMQ, de initiator van deze kennisbijeenkomst. “Het doel is om bewustwording te creëren rondom duurzaamheid en (maatschappelijk) vastgoed. Wetgeving en gemeenten zijn daar nog onvoldoende mee bezig. Vanuit alle vakgebieden kunnen wij hier onze bijdrage aan leveren. Onze collega’s moeten in deze casus de maatregelen schetsen en daarbij de mogelijke reële financiële effecten op de WOZ-waarde aangeven. Daarnaast moet de impact op de investeringen en business case worden aangetoond.”

Collega’s van SMQ met achtergronden en kennis in Kadaster, BAG en taxatie komen hier in verschillende groepen samen om tot de correcte WOZ-waarde te komen. Zij voeren controle van de objectkenmerken uit vanuit alle invalshoeken. Dat wordt aangevuld met de kennis van de collega’s van VeloA die vooral vanuit bedrijfseconomische en organisatorische hoek kijken.

“Op een ludieke wijze wordt kennis overgedragen. Zo kunnen we met elkaar meer dan we denken. Delen, combineren en uitdragen zorgt bovendien voor binding tussen collega’s.” vertelt Paul Niehuis.

Conclusie

De groepen komen tot diverse verduurzamingsmogelijkheden, zowel in maatregelen als in de financiële onderbouwing. Daarnaast komen de taxateurs uit op vergelijkbare WOZ-waardes. De totstandkoming van de waardes verschillen wel, wat leidt tot interessante discussies. Een teken dat de groepen op dezelfde wijze kennis hebben gedeeld. Bovendien is het interessante input voor een vervolg.

Bas Donkers, consultant bij VeloA, licht namens zijn groep drie pijlers van verduurzaming toe: energie, water en mobiliteit. “Zonnepanelen, gescheiden afvoer en waterfiltering door riet zijn mogelijke verbeteringen op het gebied van duurzaamheid. Duurzame mobiliteit kan verbeterd worden door elektrische fietsen van en naar het station aan te bieden en een oplaadpunt voor hybride auto’s te maken.” Een mooi voorbeeld van de innovatieve invulling van de verduurzamingsuitdaging waar de Gasfabriek voor staat.

Gasfabriek & Kune Group

De Gasfabriek was ooit de plek waar gasbereiding plaatsvond. Vandaag de dag is het dé innovatiehub en het ecosysteem van Deventer. Al enige jaren investeert Kune Group in deze plek waar creativiteit, innovatie en samenwerking centraal staan.

Michel Veenhuis, directeur Kune Group, over de samenwerking: “Wij zijn trots dat wij als mede-initiatiefnemer van dit ecosysteem de brug bouwen tussen de oude wereld van de gasfabriek en de nieuwe wereld van start-ups. Op deze plek kunnen we innovatie bewerkstellingen en ondernemerschap aanjagen bij jonge mensen, mede door de samenwerking met onderwijsinstellingen. Ook kunnen we onszelf opnieuw uitvinden in deze proeftuin.”

“Het is mooi dat we op deze plek de expertise van onze eigen mensen op het gebied van vastgoed en waardebepaling, maar ook van de bedrijfsvoering van gemeentelijke organisaties en financiën, kunnen aanwenden om kennis over te dragen en te delen. De aanbevelingen rondom duurzaamheid uit deze casus kunnen we meenemen in de verdere plannen voor de toekomst.”