KwaliteitsLadder SMQ checkt volledigheid bestand

Overzicht hebben in de volledigheid van het bestand is essentieel. Voor bijvoorbeeld de Waarderingskamer, accountantscontrole, voor uw eigen inzicht, aansturing van uw team en de WOZ-tijdlijn.

Objecten die geen waardering hebben komen niet terug in een TAX-scan, deze kijkt immers alleen naar de herwaardering. De WOZ-scan kijkt naar de samenhang tussen objecten, subjecten en percelen.

Voor gemeenten en belastingsamenwerkingen is het van belang dat zij weten waar zij staan in de volledigheid van het bestand.

SMQ introduceert de KwaliteitsLadder om organisaties binnen 48 uur te laten weten wat de kwaliteit van het bestand is.

Adriaan Menkveld vertelt over deze snelle controle. “Een gemeente of belastingsamenwerking levert een recent initieel stuftax bestand aan. Wij kijken onder andere of het gebruik van object- en onderdeelcodes logisch is, of alle onderdelen op dezelfde manier worden gewaardeerd en naar de vullingsgraden van de diverse velden. De volledigheid van het bestand wordt duidelijk door onze software die snel de ontbrekende informatie naar boven haalt. Dit wordt in een rapport gedeeld met de gemeente.”

Zo helpen we gemeenten en belastingsamenwerkingen om hoger op de ladder te komen.

De KwaliteitsLadder wordt aangeboden voor € 495,- exclusief btw.