Kune Group wordt Exxellence Groep

Main Capital heeft een meerderheidsbelang verworven in Exxellence en SMQ, voorheen onderdeel van de Kune Group. Gezamenlijk zullen Exxellence en SMQ de Exxellence Groep vormen. Exxellence is een belangrijke aanbieder van softwareoplossingen waarmee overheden en semi-publieke organisaties efficiënter werken en hun dienstverlening kunnen optimaliseren en de inwoner centraal kunnen zetten. SMQ adviseert op het gebied van Belastingen (WOZ), Vastgoed (BAG), Burgerzaken (BRP) en de Omgevingswet (DSO) en biedt daarmee een complementaire service naast de software producten van Exxellence.

Samenwerking Exxellence Groep – Main Capital

Met de expertise van Main Capital in de Europese software markt gaat Exxellence Groep haar productportfolio verder ontwikkelen en uitbouwen met aanpalende puntoplossingen, als ook de toegevoegde waarde richting haar klanten optimaliseren. Exxellence Groep zal optimaal inspelen op marktontwikkelingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving om haar klanten optimaal te kunnen bedienen met gebruiksvriendelijke software oplossingen, kwalitatieve advisering en detachering. Aanvullend zal de onderneming op zoek gaan naar strategische combinaties met sterke ondernemers in de overheidsmarkt, ten einde het productaanbod en marktaandeel uit te breiden en een duurzaam tegengewicht te bieden aan de grote spelers in de markt. Main borduurt hierbij voort op de met voormalige portfolio onderneming Roxit opgedane ervaring in deze markt.

Michel Veenhuis (Directeur Exxellence) en Harco Wesselink (Directeur SMQ): “Wij hebben als Exxellence en SMQ in de afgelopen 19 jaar een sterke positie opgebouwd in de overheidsmarkt, in het bijzonder bij lokale overheden en we zijn trots op wat we hebben bereikt. Door het toetreden van Main zijn we in staat onze positie nog verder uit te bouwen en verder te groeien. Het is een goede ontwikkeling voor onze klanten, medewerkers en alle andere stakeholders omdat we hiermee continuïteit kunnen garanderen.”

Charly Zwemstra (Managing Partner Main Capital): “Main heeft een strategische focus en gaat een lange termijn samenwerking aan om de onderneming te ondersteunen in de volgende fase van groei. Hierbij is het voor ons belangrijk om een stakeholders benadering toe te passen en Exxellence te ondersteunen om partnerships aan te gaan met haar klanten. In samenwerking met Michel en Harco voorzien we interessante mogelijkheden voor de uitbouw van het product porfolio ten einde dit te faciliteren. Op een duurzame wijze zullen Main en management gezamenlijk toewerken naar een leidende marktpositie, met een optimaal product- en dienstenaanbod gericht op het strategisch ondersteunen van organisaties binnen het publieke domein.”

Het persbericht op de website van Main Capital leest u hier:

Main Capital enters the government software market and acquires strategic majority stake in Exxellence Groep