Kune Campus 2021

Goed nieuws, het is weer zover! Er gaat een nieuwe ronde van de Kune Campus van start. Natuurlijk vind het WOZ/BAG traineeship plaats maar deze wordt aangevuld met; het ICT traineeship!

Nieuwe richting

De ICT richting zal voor 80% bestaan uit ICT onderwerpen. De overige 20% bestaat uit trainingen over de WOZ en de BAG, zodat er ook op dit vlak een basiskennis ontstaat bij de trainees. Tijdens de ICT trainingen zullen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen; Zaakgericht werken, digitale dienstverlening, business IT en big data. Uiteindelijk zullen de ICT trainees kunnen worden ingezet als applicatie-, functioneel- en systeembeheerders.

Traject

De trainee heeft een HBO of WO opleiding afgerond. Bij de Kune Campus zullen zij eerst een uitgebreid selectietraject doorlopen. Bij dit selectietraject wordt er gekeken naar beschikbare kennis, vooropleidingen en persoonlijke- en sociale vaardigheden. Bij een wederzijdse match is, wordt het ontwikkeltraject gestart. Dit traject bestaat uit een combinatie van 3 delen; 1) cursussen, 2) trainingen, en leren in de praktijk. De trainees worden breed opgeleid binnen het vakgebied, zodat zij op verschillende plekken binnen overheidsorganisaties kunnen worden ingezet. Uiteraard zijn specialisaties later in het traineeship mogelijk; hierdoor kun je de trainee nog beter inzetten voor problemen die op dat moment binnen de organisatie spelen.

Voordelen opdrachtgever

Wij zien dat gemeenten het lastig vinden om young professionals aan te trekken en te binden aan de organisatie. Eventuele vergrijzing binnen de organisatie zorgt ervoor dat vakspecialisten binnenkort je organisatie zullen gaan verlaten. Met een trainee van de Kune Campus sla je twee vliegen in één klap; je hebt namelijk een extra young professional binnen de organisatie, en aan het eind van het traineeships zelfs de mogelijkheid om de trainee op de lange termijn te verbinden aan je organisatie. Daarnaast kun je de trainee gebruiken om kennis te borgen. Doordat er met de Kune Campus goed wordt ingespeeld op de huidige situatie van de markt, kun je de trainees ook gebruiken om gaten binnen de organisatie op te vullen. Ten slotte kan de frisse en vernieuwende blik van een trainee leiden tot nieuwe inzichten in processen binnen de organisatie.