Klaar voor de switch naar oppervlakte

Een goede voorbereiding is het halve werk. Net als iedere andere gemeente, zal jouw gemeente ook aan de slag moeten met de berekeningen van de gebruiksoppervlakte. In 2022 moeten alle objecten immers getaxeerd worden op basis van oppervlakte. Een behoorlijke klus, waar je misschien wel wat hulp bij kunt gebruiken. Waarom niet nu alvast beginnen? Dan ben je eerder klaar.

De Waarderingskamer heeft een overgangsperiode vastgesteld van vijf jaar, die afgelopen januari is ingegaan. Bij inspecties zal de Waarderingskamer ook vragen naar het plan voor de overgang naar taxeren op basis van gebruiksoppervlakte, en de voortgang daarvan. Dan wil je kunnen laten zien dat jouw organisatie ermee bezig is.

Kwaliteitseisen

De kwaliteitseisen voor de gebruiksoppervlakte komen in hoofdlijnen overeen met de huidige eisen. WOZ-deelobjecten die relevant zijn voor taxatie moeten worden onderscheiden, dus het heeft geen zin om de oppervlakte van een heel verblijfsobject over te nemen. Ook moet de geregistreerde oppervlakte overeen komen met de werkelijkheid, en moet het objectkenmerk standaard minimaal eens per vijf jaar gecontroleerd worden.

Samen met de taxatiebranche en de VNG heeft de Waarderingskamer de meetinstructie, gebaseerd op de NEN2580, vastgesteld en gepubliceerd. Deze vormt ook de basis voor de bepaling van de gebruiksoppervlakte, maar die wijkt op een paar punten af van NEN2580. Zo is de gebruiksoppervlakte in de meetinstructie inclusief de oppervlakte van de dragende binnenmuren. De Waarderingskamer en de VNG gaan er verder van uit dat de organisatie ook zorg draagt voor de gedefinieerde overeenstemming met de BAG. Een aantal WOZ-deelobjecten moet dus overeenkomen met de BAG-gebruiksoppervlakte van een verblijfsobject.

Ondersteuning van SMQ

Bij SMQ bieden we ondersteuning bij het omrekenen van de inhoud naar gebruiksoppervlakte. We berekenen de gebruiksoppervlakte aan de hand van luchtfoto’s, hoogte- en 3D-kaarten. De kwaliteit van de basisgegevens is belangrijk. Bij SMQ doen we daarom eerst een audit om een startpunt te kunnen bepalen. Samen met jouw organisatie kijken we wat nodig is om betrouwbaar de gebruiksoppervlakte te bepalen.

Is een object grondgebonden, dan bepalen we de oppervlakte via geo-informatie. Lukt dat niet, omdat een woning niet grondgebonden is, dan sturen we iemand langs om alles nauwkeurig te berekenen. Uiteraard voeren we verschillende controles uit, om zeker te zijn van de betrouwbaarheid van de gegevens. En als jouw gemeente dat wil, dan zorgen we ervoor dat alle wijzigingen ook direct inzichtelijk zijn voor inwoners via de InwonerApp. Zo is ook jouw gemeente klaar voor de switch in 2022.