“In 1 maand 250 bezwaren volledig afronden en terug leveren aan de gemeente”

Het najaar is een drukke tijd voor gemeenten: de jaarlijkse herwaardering wordt afgerond. In korte tijd moet veel werk verzet worden, capaciteit die gemeenten niet altijd voor handen hebben. Bovendien zorgt de economische groei voor een explosieve waardestijging van sommige woningen. Wij kunnen de druk op de organisatie verlichten door ondersteuning te bieden in projectvorm. Zo hebben gemeenten de handen vrij voor zaken die meer prioriteit hebben. Cindy Roelofs en Adriaan Menkveld vertellen over SMQ als flexibele schil.

Welke ontwikkelingen rondom de herwaardering zien jullie bij gemeenten?

Cindy: “Gemeenten weten niet hoeveel bezwaren daadwerkelijk binnenkomen. De taxateurs bij een gemeente zijn berekend op een bepaald aantal bezwaren. Budgetten worden opgesteld aan de hand van variabelen. Als één van deze variabelen anders is dan gepland, stagneren processen én komen budgetten in het geding. Daarbij komt dat gemeenten de afgelopen jaren hebben moeten bezuinigen. Nu de markt weer aantrekt, is het aannemelijk dat er meer bezwaren komen. Een vicieuze cirkel met continue achterstand, ligt dan op de loer.”

Wat is het voordeel van externe ondersteuning bij herwaardering?

Adriaan: “Ik zie dat gemeenten gebaat zijn bij een flexibele schil, een partij die snel kan schakelen. Zij kampen bovendien regelmatig met een tekort aan fysieke werkplekken. Wij kunnen vanaf het kantoor van SMQ inloggen op het netwerk van de gemeente en zo de werkzaamheden uitvoeren. We krijgen voorbeelden over de wijze waarop zij het zelf doen, wij nemen die maatstaven over. Het is echt ontzorgen; wij sturen de mensen aan, nemen de projectleiding over. We zorgen dat deadlines gehaald worden zodat de medewerkers zich kunnen focussen op de eigen werkzaamheden.”

Welke afspraken worden gemaakt met een gemeente?

Adriaan: “We spreken met de gemeente een productieprijs per stuk af, met de garantie dat het project op tijd en binnen budget wordt afgerond. Daarmee ligt het risico bij ons, een prettige gedachte voor een gemeente. Daarnaast leggen we randvoorwaarden vast, zoals het tijdig toegang krijgen tot de bestanden, systemen en informatie. We kunnen garanderen dat we in 1 maand 250 bezwaren volledig afronden en terug leveren aan de gemeente.”

Wat levert het op?

Cindy: “Het is voor medewerkers prettiger werken als WOZ-processen tijdig en snel worden afgerond. Dat zorgt voor rust en continuïteit. Bovenal is de inwoner gebaat bij een snelle afhandeling.”