“Een TAX-audit zorgt voor een objectieve beoordeling van de kwaliteit van het waarderingsproces”

Inzicht in de kwaliteit van de taxatiegegevens is van groot belang voor gemeenten. De taxaties van de herwaardering worden vaak uitbesteed aan derden, waardoor gemeenten niet direct inzicht hebben in de kwaliteit van de taxaties. Voor deze gemeenten geeft de TAX-audit een mogelijkheid tot contra-expertise. Ook voor gemeenten die wel zelf de waardering uitvoeren is een controle van het eigen werk zinvol. Het opleveringsdocument wordt veelal aangeboden aan het management of de Waarderingskamer.

Onze adviseurs zijn dagelijks bezig met het analyseren van werkprocessen en belastingbestanden voor gemeenten. Wij maakten een rondje langs onze adviseurs over de inhoud van hun werkzaamheden.

Waarom voer je een TAX-audit uit?

“Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de herwaardering. De taxatiewaarde wordt voor veel doeleinden gebruikt, het is niet alleen van belang voor de OZB. Het waterschap en de Belastingdienst gebruiken deze gegevens ook. Een audit is een onafhankelijke toets op de herwaardering. De waarderingskamer controleert ongeveer op dezelfde wijze als wij, alleen controleren wij uitgebreider. Wij hebben deze uitgebreide controles opgenomen in onze tooling. Daarnaast bekijken we terreinen en andere objecten. Op een aantal onderdelen hebben we extra vragen, zodat je een nog betere afweging kunt maken.”

Hoe gaat een TAX-audit in zijn werk?

“Om verschillende redenen maakt een gemeente de keuze voor een taxatiebureau en/of voor een specifiek softwareprogramma. Met behulp van taxatiesoftware heeft de waardebepaling van de woningen en niet-woningen plaats gevonden. Wij hebben een controle tool ontwikkeld om op een onafhankelijke wijze de kwaliteit van de taxaties te beoordelen. Wij vragen daarvoor het volledige Stuf-TAX op bij de gemeente. Collega Jeroen Suurd leest deze bestanden in.

Aan de hand van een score per te meten gebied wordt een totaalscore gegeven. Op basis daarvan komen wij tot een inhoudelijk advies en rapport. Zo kan op een makkelijke, constructieve en snelle wijze een beoordeling van de kwaliteit van het waarderingsproces plaatsvinden.”

De waarderingskamer heeft protocollen voor de herwaardering, hoe gaan jullie daarmee om?

“De Waarderingskamer heeft voor vier objectgroepen een beoordelingsprotocol opgesteld:

1. Woningen

2. Courante niet-woningen

3. Incourante objecten

4. Agrarische objecten

In de rapportage beoordelen wij behalve de vier objectgroepen ook de woningen in aanbouw, terreinen en de vrijgestelde gebouwde en ongebouwde objecten. Deze objectgroepen veroorzaken juist vaak problemen bij de waardebepaling.

Per objectgroep beoordelen we voor zover mogelijk telkens drie meetgebieden:

1. Marktgegevens

2. Waarde

3. Taxatieverslag

Met het laatste gebied meten we de kwaliteit en de volledigheid van de gegevens die op het taxatieverslag vermeld moeten worden, voor zover dit is aangeleverd.

Hiervoor zijn specifieke controlevragen gedefinieerd, gebaseerd op de beoordelingsprotocollen van de waarderingskamer, aangevuld met die zaken die wij in de praktijk tegenkomen en volgens ons belangrijk genoeg zijn om te meten.”

In hoeverre kan een gemeente dit ook zelf uitvoeren?

“Een gemeente kan dit uiteraard zelf doen. In de praktijk zien we dat gemeenten vaak geen tijd hebben voor deze audits. Men kan een steekproef doen, maar dat dekt niet alle controles. Door het uit te besteden bespaar je als gemeente tijd. Bovendien heb je een goed document voor het management en de waarderingskamer. Wanneer een gemeente de herwaardering heeft uitbesteed aan een derde partij, is het ook een goed middel om terugkoppeling te geven over de geleverde diensten.”

Als je een audit hebt uitgevoerd, wat lever je dan op?

“De gemeente ontvangt na de audit een rapport met verwerkingslijsten. In het rapport focussen we op wat goed gaat. Bijvoorbeeld: 95% van alle herwaarderingen is goed, er is nog ruimte voor 5% verbetering. Het is de toon die de muziek maakt. De gemeente kan vervolgens direct aan de slag met de verwerkingslijsten (op objectniveau) in Excel.”

Wat maakt jullie werk zo leuk?

“Het is prachtig als gemeenten ons uitdagen om, ondanks hun eigen kwalitatief goede werk te speuren naar verbeterpunten. Het blijft immers mensenwerk. Het is leuk om gemeenten aan de hand van de audits inzichten en adviezen te geven. We hebben al veel gemeenten, afdelingen maar ook eigen collega’s succesvol kunnen adviseren.”