Een beter milieu betaal je zelf?

Goed nieuws: in Nederland groeit het aantal energiezuinige panden!
Woningen worden voorzien van zonnepanelen, boeren “kweken” naast maïs ook zonne-energie, winkels krijgen stadsverwarming en warmtewinners en ook scholen worden steeds vaker klimaatneutraal.
Een fantastische ontwikkeling, waarmee Nederland weer een trede hoger komt op de duurzaamheidsladder. Maar als we verder kijken dan de idealisten en verduurzamers van het eerste uur? Blijkt het dan wel zo aantrekkelijk?

De “verduurzamer” betaalt…?

Zoals Johan Cruijff zijn legendarische woorden uitsprak: elk voordeel heeft z’n nadeel.
Een recente uitspraak van het Hof van Arnhem levert namelijk op dat zonnepanelen waarde verhogend zijn en dus mee-getaxeerd moeten worden bij het vaststellen van de WOZ-waarde. Landelijk wordt ook steeds vaker aangetoond dat deze energiezuinige woningen voor een hoger bedrag worden verkocht dan een woning waarbij dat niet het geval is.
Een voordeel bij de verkoop van de betreffende woning. Echter, direct gevolg hiervan is dat ook de WOZ-waarde van energiezuinige woningen stijgt en een inwoner meer onroerendzaakbelasting moet betalen. In sommige gevallen praten we dan over een paar tientjes per jaar! Heeft de overheid hiermee het principe ‘de vervuiler betaalt’ omgedraaid in ‘de verduurzamer betaalt’?

Ja! Wij zijn van mening dat dit zo is. Het is een vervelend bijverschijnsel. Ook de media heeft dit opgemerkt, zo bleek onlangs uit een artikel in de Twentsche Courant Tubantia, die kopten met ‘Burgers het hardst aangepakt’: Het Programma Nieuwe Energie van provincie Overijssel laat zien dat het verbruik van huishoudens in de provincie in 2023 met 21% moet zijn gedaald, terwijl bedrijven ‘slechts’ 8,9% hoeven te besparen. Koren op de molen van hen die het heffen en innen van onroerendzaakbelasting betitelen als ‘gelegaliseerde diefstal’.
En dat zet ons verder aan het denken: hoe behalen we deze doelen als negatieve financiële gevolgen een factor worden. Wie gaat betalen? Wie ontvangt de voordelen? Hoe bereiken we samen tóch de bovenste trede van de duurzaamheidsladder?

Ombuigen

Hoe buigen gemeenten deze ontwikkelingen om in een kans die past binnen het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid? Immers, huiseigenaren moeten zoveel mogelijk worden gestimuleerd te investeren in duurzaamheid. Hoe wordt acceptatie bij de inwoners bereikt?
Dit is niet alleen interessant voor uw inwoners, maar ook voor de Waarderingskamer, zo bleek deze week ook uit het nieuwsbericht op WOZ-datacenter. Zij vragen u als gemeente namelijk om aan te tonen op welke wijze duurzaamheid is geborgd in de waardebepaling. Concreet: hoe houdt uw gemeente zicht op het aantal (nieuwe) zonnepanelen?
Hoog tijd dus voor tactische en operationele ‘antwoorden’ van u als gemeente.

Meten is weten

Om maatregelen te treffen waarmee we de ‘duurzaamheidsbroekriem’ weer een gaatje losser kunnen halen, is het belangrijk dat we eerst weten waar we over praten: hoe is het bij uw gemeente gesteld met de verduurzaming van de objecten?
Onze ervaring leert dat een inventarisatieslag op aanwezigheid van zonnepanelen geautomatiseerd kan worden uitgevoerd. Bovendien kunt u bestandsvergelijkingen uitvoeren met deels openbare data, bijvoorbeeld door een koppeling te leggen tussen gemeentelijke vastgoeddata en de afgegeven energieprestatiecertificaten.

Stimuleren

Om te voorkomen dat de onroerendzaakbelasting de spreekwoordelijke ‘stok in het wiel’ wordt als het gaat om het verduurzamen, kan uw gemeente een correctiemogelijkheid invoeren waarmee u een korting geeft op de belasting.
Een andere mogelijkheid om uw inwoners te stimuleren tóch te investeren in duurzaamheid, is om deze investering (deels) buiten de bepaling van de heffingsmaatstaf te laten.
Bijkomend voordeel: u investeert hiermee als gemeente indirect in duurzaamheid!

U ziet het, er zijn voldoende mogelijkheden om verder te onderzoeken. Bij SMQ en VeloA denken we heel graag met u mee hoe we het verduurzamen van vastgoed samen een beetje ‘wind in de rug’ kunnen geven.

In een volgende blog vertelt Paul Niehuis, manager vastgoed bij SMQ, over de verschillende manieren van inventariseren en registeren van duurzaamheidsmaatregelen in de WOZ.
Wilt u nu alvast meer weten en met ons verder praten over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.