Als de BAG 2.0 een feit wordt…

In januari nam de Tweede Kamer de wijziging van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG 2.0) aan. Met de vernieuwde wet wordt modernisering en vereenvoudiging van de registraties en het toezicht erop geregeld. Maar welke gevolgen heeft deze wetswijziging straks?

De ‘Wijziging van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registraties en het toezicht’ heeft een tweetal doelen. Ten eerste moet hij de BAG-regelgeving meer robuust en toekomstbestendig maken door de wet (meer dan nu het geval is) te beperken tot hoofdzaken. Uitwerkingsdetails moeten meer in lagere regelgeving geregeld worden.

Ten tweede ligt dit voorstel er met het doel de regelgeving, en daarmee ook het toezicht, meer toe te spitsen op de kwaliteit van de registratie, in plaats van procedurele regels. Het voorstel brengt daarbij geen wijziging op de inhoud van de basisregistraties: het voorstel is vooral technisch van aard en gericht op de uitvoering van de Wet BAG.

Eén van de wijzigingen is dat het toezicht op de uitvoering van de BAG niet meer door een driejaarlijkse audit gebeurt, maar door een jaarlijkse zelfevaluatie met inhoudelijke controles welke vanuit het Ministerie van I&M uitgevoerd zullen worden.

Wilt u meer weten over de uitwerking van deze wet voor uw organisatie? Neem dan contact op met Carlo Wiggers.